Vítáme Vás

 Pravidelné setkání odborníků pořádá Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS J. E. Purkyně
ve spolupráci s Lékařskou fakultou UP v Olomouci.


Akce je pořádána pod záštitou

 • děkana LF UP v Olomouci prof. MUDr. Milana Koláře, Ph.D.
 • primátora statutárního města Olomouc doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.
 • náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví a hlavní hygieničky ČR Mgr. Evy Gottvaldové
 • ředitelky kanceláře WHO v ČR MUDr. Aleny Šteflové, Ph.D., MPH

 

 

 

 

 


Témata

 • Očkování
 • Infekční nemoci související s migrací
 • Infekce spojené se zdravotní péčí
 • Antibiotická rezistence
 • Epidemiologie a prevence chronických neinfekčních onemocnění
 • HIV/sexuálně přenosné infekce
 • Antropozoonózy, parazitózy
 • Nákazy dýchacího ústrojí
 • Neuroinfekce
 • Alimentární nákazy
 • Hepatitidy
 • Molekulární surveillance infekčních onemocnění

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK, KVVOPZ, ČAZL jako akce kontinuálního vzdělávání.
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a dle Vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Akce je přístupná pouze odborné lékařské veřejnosti s výjimkou doprovodných akcí dle uveřejněných podmínek.