Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


ve dnech 21. - 23. září 2016 se uskuteční v příjemném prostředí hotelu Flora v Olomouci 27. Pečenkovy epidemiologické dny. Hlavním zájmem vědeckého a organizačního výboru konference je vytvořit pro vás kvalitní odborný program oborů epidemiologie, mikrobiologie a infekčního lékařství.

Základní témata se budou týkat očkování, infekcí spojené s migrací, HIV a sexuálně přenosné nemoci, infekční onemocnění spojená se zdravotnickou péčí, antibiotická rezistence, parazitózy a další infekce. Novinkou, která určitě vzbudí vaši pozornost, budou odborná témata týkající  se neinfekční epidemiologie, jako je prevence před kardiovaskulárními nebo nádorovými  onemocněními či problematika metabolických onemocnění. Součástí konference budou i kazuistiky z praxe, chybět nebude ani posterová sekce.

Věříme, že vás program zaujme a srdečně vás zveme do Olomouce.


za pořadatele

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

předsedkyně konference