Výbory konference

Předsedkyně

MUDr. Jana Vlčková, Ph.D.

Vědecký a organizační výbor

prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.
prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.
MUDr. Jitka Částková, CSc.
RNDr. Karel Fajfrlík, Ph.D.
MUDr. Martina Havlíčková, CSc.
doc. MUDr. Dagmar Horáková, Ph.D.
doc. RNDr. Jarmila Jelínková, CSc.
MUDr. Vlastimil Jindrák
prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.
doc. MUDr. Helena Kollárová, Ph.D.
MUDr. Pavla Křížová, CSc.
MUDr. Jan Kynčl, Ph.D.
MUDr. Barbora Macková
RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
RNDr. Petr Petráš, CSc.
MUDr. Josef Trmal, Ph.D.


Organizační agentura

B/P/P Bořek Procházka
K Dálnici 593, 760 01 Zlín
tel.: + 420 577 219 803
mob: + 420 603 209 877
e-mail: produkce@bpp.cz